Rekreační a platební podmínky

 

•    Potvrzení Vaší objednávky Vám přijde do 3 dnů na Vámi uvedený email. Naše odpověd bude obsahovat potvrzení rezervace vašeho pobytu, (případný návrh náhradního termínu),  přesnou výši zálohy, variabilní symbol a čísla účtu pro zaslání zálohy. Tento potvrzený email s dokladem o zaplacení zálohy prosím vemte sebou a předložte při příjezdu.

 

•   Zálohová platba ve výši 50% je splatná do 14dnů od obdržení tohoto našeho potvrzení jinak je rezervace neplatná a je automaticky stornována. Vaše rezervace se stává platnou dnem připsání zálohy na náš účet. Doplatek celé zbylé částky v hotovosti v den nástupu na ubytování.

 

•    V případě objednání ubytováním v temínu kratším než 21dní před nástupem na ubytování je nutné uhradit zálohu okamžitě. Platnou se rezervace stává v okamžiku připsání zálohy na náš účet.

 

•    Ubytování lze stornovat dle následujících podmínek - storno poplatek závisí na délce období před začátkem pobytu, kdy klient své storno oznámí:

Rezervace pokoje může být bezplatně stornována do 28 dnů před plánovaným termínem pobytu. Dále platí storno dle následující tabulky:

o    více jak 2 týdny před nástupem 30 % ze zálohy

o    více jak 1 týden před nástupem 60 % ze zálohy    

o    méně než 6 dnů před nástupem 100 % ze zálohy

Poskytovatel ubytování se zavazuje v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zpět zákazníkovi. Je však nutno uvést potřebné údaje pro zpětné zaslání zálohy.

 

•    U storna ze strany nás - ubytovatele, vracime vždy částku celou. Storno pobytu z naší strany přichází v úvahu jen v případě vážných poruch na domě znemožňující pohodlné obývaní nebo v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy apod.) V takových případech vždy nabízíme kontakty na další ubytovatele v okolí.

 

•    V hlavní sezoně jsou upřednostňovány týdenní pobyty.

 

•    Rekreační poplatek obci z ubytování činí 15,- Kč/osoba/den, vybírá se pouze za osoby ve věku 18-70 let.

 

•    Cena za ubytování zahrnuje spotřebu el. energie, vody, užívání povlečení a ručníků, hygienické potřeby.

 

•    Zákazník je povinen objekt a další společné prostory zamykat.

 

•    Zákazník je zodpovědný za všechny škody, které způsobí on, nebo jeho doprovodné osoby a je povinen je uhradit v hotovosti v plné výši. U závažného poškození vybavení neváháme volat policii a věc řešit okamžitě na místě.

 

•    Zákazník v průběhu pobytu v objektu je povinen dodržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i v jeho okolí a po 22hodině zachovávat noční klid. Žádáme současně o bezpečný a účelný odběr vody a el. energie.

 

•    Zákazník zanechá objekt v uklizeném a řádném stavu, tak jak jej přebral.

 

•    Na pokojích, ve společných prostorách a v celém areálu Pelušky je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ! Děkujeme, že to budete respektovat.

 

•    Pobyt psa je dovolen, ale je nutné jeho přítomnost předem nahlásit. Jiné zvíře je povoleno pouze na základě předchozí dohody.

 

•    Odesláním zálohové platby zákazník potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými body „Rekreačních a platebních podmínek“ a že s těmito SOUHLASÍ.